Нові соціальні гарантії для жінок

295

Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи передбачає, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки (або батька дитини, баби, діда чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною – відповідно до частини сьомої статті 179 КЗпП України), повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Поделиться:

Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи передбачає, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки (або батька дитини, баби, діда чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною – відповідно до частини сьомої статті 179 КЗпП України), повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Одним з основних принципів трудового права є принцип матеріального забезпечення працівника у випадку непрацездатності або тимчасової непрацездатності. Однак, Конституція України у ст. 46 передбачає саме соціальний захист громадян, отже принципом трудового права має бути принцип соціального захисту працівників в трудових правовідносинах, що включає забезпечення за рахунок коштів соціального страхування, в окремих випадках за рахунок роботодавця, виплат допомоги у випадку хвороби, у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, при досягненні дитиною трирічного віку та в інших випадках. Правова норма частини 1 статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі – Закон), встановлює, що загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, а також члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів. Законом передбачаються заходи матеріального забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності. Порядком реалізації даних виплат займається Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За ініціативи Міністерства соціальної політики ще в кінці серпня Уряд схвалив законопроект №3116 «Про внесення змін до статті 7 Закону», враховуючи численні звернення з даного питання застрахованих осіб та профспілкових організацій, яким передбачалося внести зміни до чинного законодавства. Метою законопроекту є підвищення соціальних гарантій особам, які доглядають за малолітніми дітьми.Прийняттям зазначеного законопроекту було відновлено право застрахованих осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на зарахування цього періоду страхового стажу як періоду, за який страхові внески сплачено на рівні мінімального внеску.

Матеріальне забезпечення

Внесення змін до законодавства дозволить зараховувати до страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, який на сьогодні до стажу не зараховувався. Це дасть можливість збільшити розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Законом також встановлюється, що особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї такого страхового випадку як догляд за дитиною віком до трьох років. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, призначаються та надаються за основним місцем роботи. Відповідно до чинного законодавства єдиний внесок, що сплачується в період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, направляється лише до Пенсійного фонду України. Цей період зараховується до страхового стажу на пенсійне страхування, але не входить до страхового стажу на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Відсутність включення цього періоду страхового стажу застрахованої особи тягне в подальшому зменшення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності, яка надається Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з урахуванням страхового стажу. Згідно з трудовим законодавством України за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Відпустка як стаж роботи

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи передбачає, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки (або батька дитини, баби, діда чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною – відповідно до частини сьомої статті 179 КЗпП України), повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Основним документом, що підтверджує період роботи за трудовим договором, є трудова книжка. Страховий стаж визначається виходячи з тривалості роботи за трудовим договором за весь період трудової діяльності. На період відпустки по догляду за дитиною до трьох років за працівником зберігається місце роботи (посада). Оскільки в період перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною до трьох років дія трудового договору продовжується, цей період при підрахунку страхового стажу враховується. Сучасні правові відносини у сфері соціального забезпечення ґрунтуються на такому понятті як стаж, брак якого позбавляє на одержання соціальних виплат. До прийняття законопроекту, жінка, яка йшла у відпустку по догляду за дитиною з майже 5-річним страховим стажем, через 3 роки могла розраховувати на виплату у розмірі лише 60% середньої зарплати при виході на лікарняний. Новий закон передбачає включення періоду догляду за дитиною до страхового стажу, а значить, до п’яти років додадуться ще три. Це дозволить жінці автоматично отримувати виплату по лікарняному у розмірі 100% від середньої зарплати. Жінка, після закінчення відпустки по вагітності та пологах має право оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Після прийняття законопроекту парламентом, жінкам почнуть зараховувати до страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Це значно збільшить їхній рівень соціального захисту. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах:

– 100% середньої заробітної плати (доходу) особам, які мають страховий стаж понад 8 років;

– 80% − від 5 до 8 років;

– 60% − до 5 років.

Невключення періоду відпустки до страхового стажу застрахованої особи тягне в подальшому зменшення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка надається Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з урахуванням страхового стажу. Таким чином, внесені зміни до законодавства, пов’язаного зсоціальним забезпеченням населення значно підвищили соціальні гарантії особам, які виконують таку важливу соціальну функцію, як догляд за малолітніми дітьми. Тепер період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається у страховий стаж і вважається, що за нього сплачено страхові внески у розмірі мінімального страхового внеску.