Оплата на офшорний рахунок не свідчить про те, що операція є контрольованою

290

Державна фіскальна служба роз’яснила сумнівні питання щодо порядку визнання контрольованими господарських операціїй з нерезидентами. Офіційна позиція ДФС викладена в формі індивідальної податкової консультації (Лист від 4 липня 2016 року № 14491/6/99-99-15-02-02-15)

Поделиться:

Державна фіскальна служба роз’яснила сумнівні питання щодо порядку визнання контрольованими господарських операціїй з нерезидентами. Офіційна позиція ДФС викладена в формі індивідальної податкової консультації (Лист від 4 липня 2016 року № 14491/6/99-99-15-02-02-15)

Зі змісту листа випливає, що сам факт перерахування коштів на офшорних банківський рахунок ще не дає підстав для визнання такої операції контрольованою. Відповідно до п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового Кодексу України (ПКУ) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

1) з пов’язаною особою – нерезидентом;

2) з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

3) через комісіонерів – нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ визначено, що господарські операції, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

· річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

· обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, господарські операції з купівлі товару резидентом у нерезидента, зареєстрованого на території, що не включена до переліку «офшорних» зон, та обсяг таких господарських операцій з цим нерезидентом не перевищує 5 мільйонів гривень, не підпадають під визначення контрольованих, незалежно від того, в якій країні (території) відкрито банківський рахунок такого нерезидента.