Правдиво про повернення третейських судів

270

В деяких ЗМІ була поширена інформація про те, що справи по кредитним спорам знову будуть розглядатися третейськими судами. Зокрема, мова йде про те, що третейські суди вправі розглядати спір, у разі, якщо кредитний договір було укладено до 31.03.2009 року.

Поделиться:

В деяких ЗМІ була поширена інформація про те, що справи по кредитним спорам знову будуть розглядатися третейськими судами. Зокрема, мова йде про те, що третейські суди вправі розглядати спір, у разі, якщо кредитний договір було укладено до 31.03.2009 року.

Підставою для такого висновку стала Постанова Вищого господарського суду України від 06 червня 2012 року ухвалена по справі № 5023/2442/11.

В зазначеній Постанові ВГСУ зокрема вказав, що Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів” (1076-VI) який було прийнято 05.03.2009р., та який набрав чинності 31.03.2009року, не містять застережень щодо надання йому в цілому або окремим його положенням зворотної сили у часі, а тому обмеження щодо підвідомчості справ третейському суду у спорах щодо нерухомого майна застосовується лише до правовідносин, що виникли після набрання чинності цим Законом.

Зазначене рішення може мати певні наслідки виключно по відношенню до юридичних осіб –позичальників, виходячи з наступного:

Конституційний Суд України у своєму Рішенні по справі від 10.11.2011р (справа про захист прав споживачів кредитних послуг), вказав, що дія  Закону України “Про захист прав споживачів” поширюється на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору.

Закон України 2983-VI від 03.02.2011р. «Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про третейські суди” щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам», який фактично заборонив третейським судам розгляд справ де стороною є споживач-фізична особа, містить у Прикінцевих та перехідних положеннях норму про те, що після набрання ним чинності, третейські суди припиняють розгляд справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки), навіть тих, розгляд яких було розпочато до дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином на сьогоднішній день розгляд третейським судом справ, в яких однією з сторін є споживач, прямо заборонено законом, а тому кредитні спори фізичних осіб з банківськими установами розглядалися та будуть розглядатися виключно в судах загальної юрисдикції а не в третейських судах.
Андрій Авторгов, адвокат, к.ю.н., партнер спеціалізованої юридичної фірми «Агентство з питань боргів та банкрутства»