Правильний! словник керівника

240

Моя думка: самий правильний короткий словник керівника. Якщо людина, який поставлений керувати людьми, буде використовувати тільки ці принципи, йому не потрібно ніяких тренінгів та бізнес-шкіл.

Поділитися:

Моя думка: самий правильний короткий словник керівника. Якщо людина, який поставлений керувати людьми, буде використовувати тільки ці принципи, йому не потрібно ніяких тренінгів та бізнес-шкіл.

Керувати – допомагати іншій людині (як правило співробітнику або підлеглому) реалізовувати свій потенціал, самостійно справляються з поставленими задачами, здобуваючи при цьому нові здібності, гордість і відчуття корисності. Прирівнюється до щастя.

Мотивувати –робити співробітника значно більш рухливим і бажають працювати та навчатися, ставлячи перед ним важкі завдання, не забираючи їх назад (у випадку появи труднощів) і не вирішуючи їх. Демотивувати – вислуховувати від співробітників “логічні пояснення” того, чому результат не був отриманий, забираючи у них проблеми і виконуючи за них їх обов’язки.

Бізнес – діяльність (виробнича або комерційна) має своєю метою надання послуг і продуктів до споживачів/клієнтів і приносить регулярний дохід, фінансову і моральну вигоду всім її учасникам, включаючи власника та споживача.

Послуга – дії, що приносять користь і допомогу іншому.

Мотивований працівник – який бажаючий працювати і шукати рішення для поставлених завдань і регулярно виявляє в цьому ініціативу.

Стимулювати – посилювати інтерес до роботи і досягнення більш високих показників у мотивованого працівника.

Управління – постановка завдань для досягнення щораз більш високих цілей і організація спільної роботи мотивованих співробітників.

Працівник – людина, що допомагає керівнику досягати бажаних результатів і полегшує йому цю задачу.

Працювати – самостійно справлятися з поставленими керівником завданнями, а також шукати шляхи для їх вирішення і пропонувати їх керівникові.

Завершити – виконати всі необхідні дії для того, щоб повністю задовольнити очікування людей, до яких це стосується, та повідомити їм про результати, щоб звільнити їх увагу.

Проблема – це штучно створена співробітником ідея про неможливість виконання поставленого завдання, обумовлена 1) відсутністю бажання працювати, 2) недоліком навичок, або 3) недостатньою кількістю дій.

Пояснення співробітника – це логічне обґрунтування причин, за якими невиконання роботи виглядає розумним.

Андрій Сизов, “Продавай.ру”