В.Хабібуллін: «Щодо скарг про перегляд та скасування податкових повідомлень – рішень» (ч.2)

547

…під час адміноскарження – обов”язок доведення правомірності покладається на податківців та скарга зупиняє виконання і сума є неузгодженою, – В.Хабібуллін, член Громадської ради при ДПС України

Поделиться:

…під час адміноскарження – обов”язок доведення правомірності покладається на податківців та скарга зупиняє виконання і сума є неузгодженою, – В.Хабібуллін, член Громадської ради при ДПС України

продовження…

У відповідності до Податкового кодексу України – (п. 56.4. ст. 56) Під час процедури адміністративного оскарження ОБОВ’ЯЗОК ДОВЕДЕННЯ того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН.

У відповідності до «Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби» – (п.9.2.) Платники податків до скарги можуть додавати належним чином засвідчені копії документів, розрахунки та докази, які платник податків вважає за потрібне надати. (9.3.) Якщо платник податків до скарги не додав копій документів, зазначених у підпункті 9.2, орган державної податкової служби вищого рівня, що УПОВНОВАЖЕНИЙ РОЗГЛЯДАТИ СКАРГУ, ВИТРЕБОВУЄ ксерокопії зазначених документів від органу державної податкової служби, рішення якого оскаржується.

У відповідності до «Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби» – (п. 10) Обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом державної податкової служби у визначених Податковим кодексом України випадках, або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби є правомірним, покладається на органи державної податкової служби.

Під обовязком доказування слід розуміти передбачену законом міру необхідної поведінки відповідних осіб щодо висунення версій зі збирання, перевірки та оцінки доказів та їх джерел, а також з обгрунтування висновків по справі.

Тобто контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення, в процесі адміністративного оскарження ДОВОДИТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ТАКОГО РІШЕННЯ (Науково – практичний коментар до Податкового кодексу України, за загальною редакцією М.Я.Азарова, який рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету державної податкової служби України (том 1, стор. 164).

У відповідності до Податкового кодексу України – (п. 56.8. ст. 56) Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРИЙНЯТИ ВМОТИВОВАНЕ РІШЕННЯ ТА НАДІСЛАТИ його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків ПОШТОЮ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ або надати йому під розписку.

У відповідності до Податкового кодексу України – (п. 56.9. ст. 56) Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ понад 20-денний строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у пункті 56.8 цієї статті.

У відповідності до Податкового кодексу України – (п. 56.15. ст. 56) Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, ЗУПИНЯЄ ВИКОНАННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а СУМА ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ОСКАРЖУЄТЬСЯ, ВВАЖАЄТЬСЯ НЕУЗГОДЖЕНОЮ.

У відповідності до Податкового кодексу України – (п. 56.21. ст. 56) У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ.

У відповідності до Податкового кодексу України – (п. 56.22. ст. 56) Якщо платник податків оскаржує рішення податкового органу в адміністративному порядку до контролюючих органів та/або до суду, обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків НЕ МОЖЕ ҐРУНТУВАТИСЯ на такому рішенні контролюючого органу ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ або до остаточного вирішення справи судом.

У відповідності до «Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби» – (п. 19) особа, яка подала скаргу на податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків МАЄ ПРАВО: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги; ознайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом державної податкової служби, який розглядає скаргу; бути присутньою при розгляді скарги; користуватися послугами адвоката або представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; одержати рішення про результати розгляду скарги.

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним,

Вадим Хабібуллін

член Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

– при Державній податковій службі України

додатково:

В.Хабібуллін: «Щодо скарг про перегляд та скасування податкових повідомлень – рішень» (частина 1)