Війна за владу в адвокатурі розпочалася…

273

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 30.08.2012 не надає права визначати квоту представництва адвокатів у регіональній конференції (1 від 30) і є незаконними

Поделиться:

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 30.08.2012 не надає права визначати квоту представництва адвокатів у регіональній конференції (1 від 30) і є незаконними

Війна за владу в адвокатурі розпочалася…

БРАВО Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури !

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 30.08.2012 не надає права визначати квоту представництва адвокатів у регіональній конференції (1 від 30) і є незаконними…

На кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури відповідного регіону покладається лише організаційно-технічне забезпечення проведення конференції. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не визначає квоти представництва адвокатів для участі в установчій конференції адвокатів регіону.

З урахуванням вказаних обставин та з огляду на імперативні приписи наведених правових норм, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку про те, що зі змісту чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не можна встановити, якою має бути квота представництва адвокатів для участі в установчій конференції адвокатів регіону. Орган адвокатського самоврядування, на який покладено повноваження визначати ці квоти, поки що не створений.

Такий висновок випливає з того, що чинний Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не містить повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питань визначення квоти представництва.

Отже, жоден із зазначених нормативних документів також не надає кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури права визначати квоту представництва адвокатів у регіональній конференції. Таким чином, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якими встановлюється квота представництва, не відповідають вимогам закону, тобто є незаконними.

Разом з тим, оскаржуваним рішенням фактично звужено зміст права адвоката брати участь в адвокатському самоврядуванні, право обирати та бути обраним до органів адвокатського самоврядування, оскільки прийнятим рішення (щодо встановлення квоти) … області протиправно усуваються від можливості формувати особисто органи адвокатського самоврядування.

Зазначене дає підстави для висновку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про те, що відсутність в законі (нормативно-правовому акті) певної норми (положення), що уповноважує (наділяє правом) особу діяти певним визначеним чином, відповідний суб’єкт суспільних відносин не має право на власний вільний розсуд з порушенням прав та прямих приписів норми права чинити відповідні дії (приймати рішення, встановлювати правила, зобов’язувати інших осіб до певної поведінки тощо), оскільки в силу вказаних приписів він зобов’язаний утриматись від таких дій. При цьому, вихід за межі приписів закону (повноважень, прав, дозволів тощо) не породжує жодних правових (юридичних) наслідків, окрім юридичної відповідальності особи, оскільки в такому випадку вихід особи за межі наділених повноважень не спричиняє виникнення, зміну, припинення певних правовідносин.

Скасувати рішення … обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від … серпня 2012 року в частині затвердження Порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів … області.

Опублікувати рішення в засобах масової інформації та розмісти на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржників, … обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та направити рішення в усі регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

Рішення ВККА

http://www.vkka.gov.ua/index.php?page=r_vkka&id=1098

Закон Про адвокатуру та адвокатську діяльність

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5076-17

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним,

Вадим Хабібуллін

Київ, Святошинський района

адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик

голова “Київської обласної колегії адвокатів”